hverdagsrehabilitering.no

Morten Flatebø

Nettsiden har oppdatert informasjon om hverdagsrehabilitering, metoder og verktøy. Hverdagsrehabilitering Norge er et prosjekt som drives av Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleieforbund, Norsk Fysioterapiforbund og Kommunenes sentralforbund.

Gå til hverdagsrehabilitering.no