HLF Briskeby (på YouTube)

Morten Flatebø

HLF Briskeby er en videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Kompetansesenterdelen driver rehabiliterings- og kursvirksomhet blant annet innenfor feltene Tinnitus, CI-opererte, Menieres sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet.

Fra øre til øre – en film om hørselshemmede i arbeidslivet

Glem det – en film om å være hørselshemmet i skolen

Null sus – en film om ørene dine

Se flere videoer på kanalen til HLF Briskeby på youtube.com