gari.info

Morten Flatebø

GARI (Global Accessibility Reporting Initiative) er en nettside som gir informasjon om tilgjengelighet av mobiltelefoner, nettbrett og applikasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Siden driftes av Mobile Manufactorers Forum som er en internasjonal organisasjon av produsenter av telekommunikasjonsutstyr. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er norsk kontakt på området.

Gå til gari.info