frambu.no

Morten Flatebø

Frambu er et kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger som samler, utvikler og sprer kunnskap til brukere, pårørende og fagmiljøer.

Gå til frambu.no