dovblindhet.no

Morten Flatebø

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Gå til dovblindhet.no