dibk.no (TEK17)

Morten Flatebø

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Her finner du blant annet byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning.

Gå til dibk.no