dart-gbg.org

Morten Flatebø

Dart er et kommunikasjons- og dataressurssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. De arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon, kommunikative rettigheter og tilgjengelighet for barn, ungdommer og voksne.

Gå til dart-gbg.org