blindeforbundet.no

Morten Flatebø

Norges blindeforbund har laget veilederen «Estetisk, trygt, tilgjengelig – en veileder for riktig utforming av bygg».

Veilederen ble utgitt i 2013 og ble finansiert av Husbanken. Veilederen er relevant for boligtilrettelegging fordi den beskriver behov for belysning i bygninger og uteområder. Det er blant annet beskrevet behov for belysning ved adkomst til bolig, i trapp, heis, bad og toalett, stue og kjøkken. God belysning er ønskelig i alle bygg og helt nødvendig for synshemmede og eldre. Man trenger mer lys med økt alder. Det stilles krav til mengde lys, type lys, plassering, blending og tiltak for å unngå reflekser.

Gå til blindeforbundet.no