aaate.net

Morten Flatebø

AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) er en europeisk organisasjon som holder konferanser og arrangerer møteplasser med hjelpemidler (Assistive Technology) som tema.

Gå til aaate.net