To studenter som sitter i et bibliotek og gjør notater på nettbrettet (Foto: Colourbox.com)

Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon

Morten Flatebø Kognisjon, Teknologi

Kognitiv funksjon er et samlebegrep som omfatter det meste vi bruker hjernen til i det daglige. Læring, hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet, planlegging, problemløsning og selvkontroll er evner som betegnes som kognitive funksjoner. 

De aller fleste av oss bruker noen former for hjelpemidler eller støtte til kognitiv funksjon i det daglige. Artikkelen “Smartteknologi som støtte for kognitiv funksjon” fra nettsiden appbibliotek.no gir noen eksempler på apper som støtter kognitiv funksjon.

Artikkelen er skrevet av Martin Aker.