Tre barn som ser på et nettbrett i senga (foto: colourbox.com)

Smartteknologi for ASK-brukere

Hilde Fresjarå Kommunikasjon

Smartteknologi som telefon eller nettbrett kan være til god hjelp for mennesker som mangler funksjonell tale og som trenger støtte til kommunikasjon. Her finner du lenker til aktuelle apper som er beskrevet i Kunnskapsbanken.

Av Frank Lunde, NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken og Hilde Fresjarå, Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) inkluderer ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale å uttrykke seg. Det kan være håndtegn, grafiske tegn eller skriftspråk. Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å uttrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker.

Mer informasjon om ASK og muligheter for tilrettelegging for denne gruppa finner du på temasidene om kommunikasjon (ASK).

Bruk av smartteknologi for mennesker med kommunikasjonsnedsettelser

Databaserte kommunikasjonshjelpemidler har vært i bruk i mange år. I de siste årene har også nettbrett og mobiltelefoner vært tatt i bruk som kommunikasjonsstøtte. Fordelen med å bruke et standard nettbrett eller en telefon er at brukeren eller de pårørende kjenner teknologien fra før. For noen, særlig unge mennesker kan det også være viktig at teknologien likner på det andre går rundt med til daglig, slik at man kjenner seg mindre stigmatisert.

Mange av standardfunksjonene som finnes på en smarttelefon eller et nettbrett gir også mange muligheter for kommunikasjon, for eksempel bruk av bilder, video, tegning, opplesning av tekst, kalender, kart, SMS, sosiale medier og notater.

Det er også utviklet flere apper for alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK) som kan lastes ned fra App Store eller Google Play og flere er oversatt til norsk. Vi vil i fortsettelsen nevne noen av disse.

Apper for tidlig kommunikasjon

For barn eller voksne som er på et tidlig nivå i kommunikasjonen er det laget flere apper som gir en introduksjon til bruk av et kommunikasjonshjelpemiddel.

Snap Scene

Snap Scene er en bildebasert kommunikasjonsapp som er utviklet for barn som skal lære å bruke et kommunikasjonshjelpemiddel. Appen er basert på Dr. Janice Lights forskning om kommunikasjon via visuelle scener. Ifølge hennes forskning er bruk av visuelle scener en god strategi å starte med et kommunikasjonshjelpemiddel for små barn.

Kommunikasjonsapper med grafiske tegn

Det finnes også en rekke kommunikasjonsapper med grafiske tegn eller symboler. Du kan lese mer om grafiske tegn på Kunnskapsbanken.

Widgit Go

Widgit Go er en app med Widgit Symboler som kan benyttes for å lage kommunikasjonsprogram for iPhone og iPad. Appen kan også benyttes til å skrive enkle dokumenter med symboler og tekst fra symboltavler. Du kan redigere direkte på enheten, eller overføre oppsett via Dropbox. Widgit Go kan ikke benytte iOS og iPadOS innebygde bryterstyring.

TD Snap Lite

TD Snap Lite bruker grafiske tegn som ved enkle trykk gir rask auditiv tilbakemelding. Du kan velge hvor mange ruter/knapper du skal bruke, fra én stor knapp opp til 8 x 10 små. Det vil si at du lett kan endre mulighetene ettersom brukeren utvikler seg. TD Snap Lite har også et eget tekstbasert sidesett. Appen er for iPad.

Andre typer apper med grafiske tegn

Det utvikles også andre typer apper som har grafiske tegn som supplement. Det kan være som hjelp til å forstå en tekst, eller med snakkeark som gir muligheter til kommunikasjon i appen.

Bokapper fra Statped

Statped har utviklet en rekke bokapper som gir mulighet for tilrettelegging for ulike grupper. Flere av disse har også mulighet for tilrettelegging med grafiske tegn (Widgit Symboler), for eksempel Brage lager grimaser.

Beskrivelse av de overnevnte appene finner du i artikkelen “Bildebokapper for barn“.

Apper med tegnstøtte

Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kalles Norsk med Tegnstøtte (NMT) eller Tegn-til-tale. Mange ASK-brukere benytter denne kommunikasjonsformen, enten separat eller i kombinasjon med andre kommunikasjonsformer som for eksempel grafiske tegn.

Tegnordboka

Tegnordboka er en app med videoer av tegn fra døves tegnspråk slik det brukes i Norge. De samme tegnene brukes ofte av de som bruker NMT. Tegnordboka har også en egen nettside der man kan legge inn egne, private tegn (Minetegn.no).

Minetegn

Minetegn finnes også som egen app. I denne kan du lage din personlige tegnordbok.

Bokapper fra Statped

Disse bokappene gir også mulighet for tilrettelegging for de som bruker tegnstøtte eller norsk tegnspråk.

Kommunikasjonsapper med tekst

Å lære å lese og skrive gir nye muligheter for ASK-brukere. Man blir mindre avhengig av oppsett med grafiske tegn, og kan for eksempel benytte seg av ordprediksjon og ferdige fraser. Det er utviklet flere apper som gir slike muligheter.

Predictable 6

Predictable 6 er en applikasjon for iPhone, iPad og Android med ordprediksjon og talesyntese. Appen kan lagre fraser i en frasebank for rask tilgang, og har en frekvensordliste som foreslår først de ord og uttrykk som brukes hyppigst. Den har også et kategorimappesystem der det kan lages favorittema som kan linkes opp mot for eksempel nettsider, Skype eller YouTube. Det kan sendes SMS, e-post, oppdatere Facebook og Twitter rett fra applikasjonen.

Proloquo4Text

Proloquo4Text gir tilgang til ord- og setningsprediksjon og personlige uttrykk. Appen har innebygget talesyntese. Den er utviklet for iPhone og iPad, og gir også mulighet til bruk sammen med Apple Watch.

Apple Watch appen installeres automatisk når du har lastet ned Proloque4Text til en iPhone som er knyttet til en Apple Watch. Appen gir tilgang til fraser som du har lagt inn i appen på iPhone. Når du har valgt en frase, vil meldingen vises med større skrift og motsatt vei for brukeren og meldingen vil bli lest opp på Apple Watch.

Apper for skriving

Det er utviklet en rekke apper som gir støtte for den som skal skrive egen tekst. Det kan for eksempel være ordprediksjon, stavekontroll og opplesning av tekst mens man skriver.

Å få lyd på tastaturet kan være en støtte for mange som strever med språket og skriving. Når de skriver vil eleven/personen få en umiddelbar tilbakemelding på det som er skrevet. Dette kan være på bokstav-, ord- eller setningsnivå etter behovet for den som skriver. Dette kan gjøres ved innstillinger på de ulike appene/programvaren.

IntoWords

IntoWords er en tekstbehandler som har talesyntese og som gir ordforslag når du skriver. Det er også funksjoner som lar deg ta bilder av tekst og gjøre en tekstgjenkjenning slik at den kan leses høyt med talesyntese.

Skoleskrift

Skoleskrift 2 og 3 er skriveprogram med talesyntese som leser opp bokstavlyden og ordene når du skriver. Disse er utviklet for alle plattformer.

Alternative tastaturer

For noen ASK-brukere kan det være tilstrekkelig å benytte de ordinære appene for skriving som følger med enheten. Standard tastatur på androide telefoner og nettbrett har autokorrektur og ordprediksjon. Standard norsk tastatur i iOS og iPadOS har ikke disse funksjonene, men det er mulig å laste ned alternative tastaturer som har flere funksjoner.

Lesetrening

Å lære å lese og skrive kan være utfordrende for barn som ikke har tale. Det er utviklet en app som kan støtte prosessen med å lære å lese for barn som ikke har tale. Accessible Literacy Learning (ALL) er et evidensbasert instruksjonsprogram laget for å gi systematisk opplæring i grunnleggende leseferdigheter med hjelp av bilder og symboler.

Apper for språk – og begrepstrening

Telefon eller nettbrett gir også mange muligheter for språk- og begrepstrening for barn, ungdom og voksne med kommunikasjonsnedsettelser. Det kan være verktøy der man lager eget innhold, f.eks. tankekart, tegneserier eller bøker.

Tips oss gjerne hvis du kjenner til apper du har god erfaring med å bruke sammen med barn eller voksne ASK-brukere.