Ingressbilde til appen Smartnoise

Smartnoise

Hilde Fresjarå App, Kognisjon (app)

Smartnoise er et lydhjelpemiddel for personer med ADHD eller oppmerksomhetsproblemer som består av hvit bakgrunnsstøy.

Hvordan virker den?

Stokastisk resonans er et fenomen hvor et kommunikasjonssignal som egentlig er for svakt til å oppfattes av hjernen kan forsterkes gjennom at bakgrunnsstøy legges til signalet. For at en hjernecelle skal oppfatte et signal fra en annen hjernecelle, må signalet være sterkt nok. Bakgrunnsstøyen hjelper til med å “løfte” et svakere signal slik at det blir sterkt nok til å bli oppfattet av hjernecellene. En synergieffekt oppstår når hjernen gjør nytte av bakgrunnsstøyen, og slik lykkes hjerneceller med å bli aktivert av signaler de ellers ikke ville oppfatte.

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er samarbeidspartner som er med å drifter appen i dag. Utvikler Gøran Søderlund er professor i spesialpedagogikk ved HVL og forsker på bruk av bakgrunnsstøy for personer med ADHD og oppmerksomhetsproblemer. Han har også forsket på bruk av visuell- og auditiv støy for personer med lesevansker. Les mer om forskningen på Høgskulen på Vestlandet – Gøran Søderlund.

For å få svar på om man blir bedre med støy, bør man først gjøre tre tester som tar 5 – 10 minutter å gjennomføre. Mange, kanskje 10 – 20 % blir bedre med støy, men de fleste blir forstyrret og presenterer dårligere med støy. Etter hver økt vises tommel opp eller ned ettersom hvordan man synes det gikk.

Data lagres om hvor lenge, hvilket fag og når man har brukt appen så man kan følge sin egen utvikling. Man kan også sette opp mål for hver uke hvor mye man planlegger å bruke appen i ulike fag. Siden evalueres man mot disse målene.

All informasjon om appen finnes på smartnoise.no.

Appen er utviklet gjennom et forskningsprosjekt på Universitetene i Stockholm og Lund. Utviklingen er støttet av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Leverandør

Gøran Søderlund

Last ned

App Store – Smartnoise

Appen er gratis.