Smarthus

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Smarthus er en samlebetegnelse for bruk av teknologi i boligen, og brukes ofte om ulike styringssystemer for lys, varme og ventilasjon. I tillegg kan slik som strømforbruk, persienner, dører, vinduer, garasjeport, kamera, ventilasjon, lyd og bilde kontrolleres. Teknologien benyttes også til overvåkning og varsling, og til å utføre handlinger etter utvalgte kriterier. Hjernen i systemet er en smarthuskontroller.

Smarthus kan være basert på ulike løsninger for infrastruktur i boligen. Det kan benyttes både kablede og trådløse standarder. Noen strømleverandører leverer også trådløse smartkontrollere integrert med sine strømmålere.

Utstyr i boligen med ulik grad av funksjoner kobles sammen via smarthuskontrolleren. Ved hjelp av denne kan hendelser automatisk følge hverandre. Et eksempel på dette er at når beboeren våkner om natta og går ut av senga, så tennes et dempet lys som viser vei ut til, og på toalettet. Et annet eksempel er at ved varsling av røykutvikling i boligen utløses røykvarslere, og alarm sendes til brannvesenet, samtidig som ytterdøren låses opp og strømmen i stikkontakter som er tilkoblet elektriske apparater kobles fra.

Et smarthus kan være en støtte for personer som har problemer med å betjene ulike funksjoner i hjemmet på grunn av bevegelsesvansker. Eksempel: Bolig uten hindring.

Reaksjoner kan utløses både ved aktivitet og ved manglende aktivitet i boligen. Dette skaper nye muligheter for både egenaktivitet og bistand fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Funksjonene kan nå også styres fra smarttelefoner og nettbrett. Dette gjør det enklere å styre for brukeren selv, og åpner også for en mer mobil tilgang til smarthusfunksjonene.

Smarthusteknologi kan inngå i velferdsteknologiske løsninger i boligen.