Nyegaardskvartalet, Oslo (Foto: Veidekke)

Smart teknologi i egen bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Kompetansefrokost, Teknologi

Onsdag 13. juni 2018 var det kompetansefrokost med temaet «Smart teknologi som virkemiddel for enklere, bedre og lengre liv i egen bolig».

Foredragsholder

Mikkel Nielsen, direktør for digitalisering, Veidekke Eiendom

Foredraget anbefales deg som er interessert i hvordan morgendagens boliger blir. Valg og tilpasninger av velferdsteknologiske løsninger og mer tradisjonelle hjelpemidler vil avhenge av hvordan boligene i fremtiden kan åpne for nye muligheter eller kanskje også begrensninger.

Opptak

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.