To hender på et tastatur koblet til et nettbrett (foto: colourbox.com)

Slik bruker du iPad med tastatur

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse

For deg som har problemer med å bruke berøringsskjermen, har Apple gjort det mulig å koble til og betjene iPad med et vanlig tastatur eller et spesialtastatur. Vi viser deg hvordan det fungerer og forklarer innstillingene som gjør det lettere å bruke tastaturet.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

Aktivering av full tastaturtilgang og innstillinger for tastaturet finner du under “Tastaturer” i Tilgjengelighetsmenyen i iOS.

Skjermdump av menyen “Tastaturer” i iOS

Full tastaturtilgang

Valget “Full tastaturtilgang” gir deg mulighet til å styre iPad eller iPhone ved hjelp av tastaturet. 

Full tastaturtilgang er den nyeste tilgjengelighetsfunksjonen i iPad. Den ble introdusert med versjon 13.4 av iOS og iPadOS i april 2020. Denne muligheten er nyttig for den som av en eller annen grunn har utfordringer med å betjene iPaden med berøringsskjermen, men som kan bruke et vanlig tastatur eller et spesialtastatur. Ved hjelp av et sett med tastetrykk navigerer du mellom objektene på skjermen, og aktiverer dem ved å trykke mellomromstasten. De viktige tastetrykkene er:

  • Flytt fram mellom grupper av objekter: Tab
  • Flytt bakover mellom grupper av objekter:  Shift + Tab
  • Naviger innenfor gruppe: Piltaster
  • Gå til Hjem-skjermen: Kommando + H
  • Vis Kontrollsenter: Tab + C

Tastaturbevegelser

Hjelpevinduet som dukker opp når du aktiverer tastaturbevegelser

Ved å trykke “Tab + G” aktiverer du denne funksjonen. Den lar deg utføre handlinger på skjermen som du ellers kun kan gjøre ved hjelp av berøringsskjermen. 

Innstillingsmuligheter

Skjermdump av menyen “Full tastaturtilgang”

Kommandoer
Her kan du gjennomgå alle tastekommandoer som finnes i full tastaturgang, og du kan endre tastene som brukes hvis du ønsker det. Mange av kommandoene er ikke aktivert i utgangspunktet, men her kan du aktivere de du ønsker.

  • Skjul automatisk: Skjuler systemmarkøren etter angitt tid
  • Øk størrelse: Gjør markøren større
  • Høy kontrast: Gjør markøren tydeligere
  • Farge: Velg farge på markøren

Tilpass hvordan du skriver med eksternt tastatur

De tre neste valgene i menyen brukes til å endre måten tastaturet reagerer på trykk:

Tastegjentakelse

Tastegjentakelse handler om at enkelte taster kan gjentas automatisk når man holder dem nede, for eksempel punktum, bindestrek, mellomrom osv. Vanligvis når du har installert iOS første gang, vil dette valget stå på.

For noen kan det være problematisk fordi man ikke klarer å løfte fingeren fort nok opp. Dermed kommer det automatiske tastetrykk som man ikke ønsker. Det kan derfor være nyttig å kunne slå av denne funksjonen.

Hvis man ønsker å ha den på, men med andre intervaller, så kan man endre det under tastegjentakelsesintervall. I «Tid før gjentakelse» velger man hvor lang tid det skal ta før gjentakelsen starter etter at man har trykket første gangen.

Trege taster

Trege taster er for den som har problemer med å trykke to taster samtidig.

Når trege taster er slått på, vil du for eksempel kunne skrive en stor bokstav ved først å trykke på Shift-tasten og så på bokstaven du vil skrive. Vi kan velge og skru av og på trege taster ved hjelp av en hurtigtast (trykke 5 ganger på Shift-tasten). En liten pipelyd høres i iPaden når funksjonen aktiveres og deaktiveres.

Langsomme taster

Langsomme taster gir oss mulighet til å velge hvor lang tid det tar fra tasten er trykket ned til den blir aktivert.

Dette er for den som har litt ufrivillige bevegelser, eller skjelvinger som gjør at man ofte trykker ned taster uten å ønske det, og det blir mange feiltrykk. Man må holde tasten nede en liten stund før det kommer en bokstav. For den som har en del ufrivillige bevegelser kan dette sette opp skrivehastigheten betraktelig.

Programvaretastaturer

Vis små bokstaver
Skjermtastaturet i iPhone og iPad viser vanligvis store bokstaver når Shift-tasten har blitt trykket, og små bokstaver ellers. Når dette valget er slått av, vil du alltid se store bokstaver i skjermtastaturet. Hvis du har problemer med å skille små bokstaver fra hverandre, kan det være nyttig for deg at dette valget er slått av.


Relaterte artikler