Ingressbilde til appen Skuvlacala

Skuvlačála

Hilde Fresjarå App, Barn og unge (app), Lese- og skrivestøtte (app)

Lag tekster med appen Skuvlačála og få lest opp bokstavlyd og ord når de skrives. Appen er på nordsamisk.

Beskrevet av Statped

Hvordan virker den?

Skuvlačála er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntese leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Fargemarkering av ord ved opplesning av hele teksten. Skuvlačála passer for alle, men spesielt for elever og andre med lese- og skrivevansker.

Appen skriver med bokstavene du lærer å skrive for hånd. Talesyntesen leser opp bokstavlydene når du skriver og når du trykker på mellomromstasten, så leses hele ordet opp. Når du trykker på punktum eller et annet skilletegn, leses hele setningen opp. Hele teksten eller markert tekst, kan du få opplest ved å trykke på høytalersymbolet. Teksten kan deles med andre ved å sende på e-post, åpne i andre apper, skrive ut eller lagre i for eksempel Google drive eller lignende.

Det er mulig å sette inn bilde fra bildearkiv eller kamera. (iPad) Bildet legger seg øverst i dokumentet. Det er bare mulig å legge inn ett bilde. Første bilde slettes dersom et nytt bilde legges inn. “Snarveier” må være aktivert (Innstillinger – Generelt – Tastaturer – Snarveier).

Innstillinger

  • Rettskriving og ordprediksjon
  • Justere lesehastigheten
  • Hjelpelinjer
  • Skriftstørrelse og bokstavfarge
  • Talesyntese fungerer også offline
  • Språk: nordsamisk
  • Skoleskrift har koblinger mot externe apper som støtter textfiler og PDF-filer: f.eks. Dropbox, Evernote, Google Drive
  • Lage og skrive ut øvingsark med hjelpelinjer for håndskriftsøvinger som viser skriveretning for bokstaver og tall

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad og Android

Leverandør

Karin Ohlis i samarbeid med Statped (SEAD)

Last ned

Google Play – Skuvlačála

App Store – Skuvlačála

Appen er gratis.

Video på YouTube fra Statped: