Skrivetolking via bildetolktjenesten kan gjøre arbeidshverdagen enklere

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel, Tolking

Bruk av skrivetolk via bildetolktjenesten kan lette arbeidet og gjøre det mulig å utføre oppgaver som tidligere var utilgjengelige eller vanskelig å utføre. Tjenesten kan brukes på pc/mac, mobil eller nettbrett umiddelbart når det oppstår et uventet behov. Filmen viser noen eksempler på hvordan skrivetolking via bildetolktjenesten kan benyttes i arbeid.

Å benytte skrivetolk via bildetolktjenesten er enkelt. Ring bildetolktjenesten og velg tastevalget for skrivetolk. Når dette er gjort vil en skrivetolk tolke samtalen for deg. Det som blir sagt kommer opp på skjermen din i form av tekst.

Du kan enkelt få tolket spontane, korte møter og samtaler med kollegaer, ledere eller andre på arbeidsplassen. Er du arbeidssøker eller i arbeid kan du søke om å få innvilget både utstyr og lisens til programmet.

I filmen viser vi tre eksempler på hvordan skrivetolking via bildetolktjenesten kan gjøre arbeidshverdagen enklere. Vi ser eksempel på skrivetolking en til en via telefon, telefontolking og tolking i møte.

Mer informasjon
Du finner søknadsskjemaet om bildetolk og mer informasjon om rettigheter og muligheter i bildetolktjenesten ved å gå inn på www.nav.no/bildetolk.