Hender på tastatur

Skrivetolk+

Morten Flatebø Tolking

Skrivetolk+ er et autokorrekturverktøy for skrivetolker utviklet av tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Formålet er å kunne håndtere autokorrekturer på en enkel måte, og gjøre de mest brukte funksjonene lett tilgjengelig via tastatursnarveier. Vi unngår at spontane autokorrekturer blir liggende til nestemanns store irritasjon, og det blir mulig å benytte private autokorrekturer på en vilkårlig maskin.

Funksjonene i Skrivetolk+ fungerer ikke i andre dokumenter. Om du ønsker å lagre skrivetolkingen kan du gjøre dette på vanlig måte, men det vil da bli lagret uten de funksjonene som Skrivetolk+ har.

Last ned