Fire elever i et klasserom

Skoletips hørsel

Morten Flatebø Hørsel, Oppvekst, lek og læring

På skolen er det mange forskjellige lyttemiljø i løpet av dagen som krever ulik tilnærming og tilrettelegging. Felles for de ulike arenaene på skolen er at det kan være svært mye omgivelsesstøy som gjør det vanskelig å oppfatte tale for elever med nedsatt hørsel. Dette fører til slitne elever, misforståelser eller at eleven rett og slett ikke får med seg det som blir sagt.

Hvis eleven ikke har hørselsteknisk utstyr skal det undersøkes om det er behov for det. Her kan skolen melde saken til PPT om de trenger bistand. Om eleven har fått fastmontert og/eller bærbart hørselsutstyr, er det viktig å gjøre seg kjent med det og bruke dette konsekvent – også ute om det er mulig. Det er viktig å bruke utstyret riktig og følge opp om det oppstår feil. Gode opplevelser med utstyret fra elevens side vil kunne føre til at det ikke velges bort i ungdomsårene.

Viktig informasjon må gis skriftlig, for eksempel på tavla eller på ukeplanen. Sørg for mest mulig ro og unngå å tilføye mer støy for eksempel gjennom musikk i gymmen. Det bør sjekkes at eleven oppfatter brannvarsling i alle rom. Særlig på steder hvor eleven kan være alene, for eksempel på toalettet.

Skolen må ha regelmessig dialog med elev og foresatte om hvordan eleven har det på skolen og i fritiden, samt hvordan de tenker å tilrettelegge både undervisning og friminutt.

Vær bevisst på å jobbe aktivt med holdningsskapende arbeid blant lærere og medelever.

Nedenfor finner du konkrete tips knyttet til ulike rom/arenaer på skolen:

Plakat

Vi har laget en utskriftsvennlige versjoner av de konkrete skoletipsene om hørsel som du kan laste ned. Heng den gjerne opp på veggen og bruk den som en huskeliste!