En liten jente med nettbrett på fanget til en dame (foto: colourbox.com)

Skjermtid og begrenset tilgang

Morten Flatebø Barn og unge, Kognisjon, Teknologi

I appen “Innstillinger” i iOS og iPadOS finner du et sett med innstillinger som gir deg mulighet til å se hvor mye tid du har tilbrakt foran skjermen på telefonen eller nettbrettet. Kanskje enda viktigere er at appen gir deg muligheten for å begrense bruken av enheten.

Av spesialpedagog Frank Lunde ved NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken

For foreldre kan det for eksempel være nyttig å vite at deres barn ikke kan kommunisere med hvem som helst på telefon eller Facetime eller at de ikke kan bruke overdrevet mye tid på spill eller sosiale medier.

Under fanen “Skjermtid” (i appen Innstillinger) kan du sette opp nettbrettet eller telefonen med de muligheter som du mener skal være tilgjengelig for å sikre en trygg og god bruk av enheten. Det er også andre grupper en mindreårige som vil har nytte av disse funksjonene.

For noen vil alle mulighetene som finnes på nettbrettet representere distraksjoner, som trekker oppmerksomheten vekk fra det som er nyttig for brukeren i dagliglivet. Det kan skape utrygghet eller sette brukeren i en farlig situasjon.

Dette kan gjelde personer som har problemer med  hukommelse eller oppmerksomhetssvikt eller andre kognitive vansker. Vi ser at bruken av smarttelefon og nettbrett er attraktivt for mange i disse gruppene og kan bidra til et mer selvstendig liv og mestringsfølelse. Derfor kan det være nyttig å vurdere disse mulighetene for personer i disse gruppene.

Skjermtid

Her finner du en liten gjennomgang av Skjermtid, med eksempler på hvordan mulighetene her kan brukes.

Skjemdump av Innstillinger
I appen “Innstillinger” finner du Skjermtid i hovedmenyen.

Før du starter skjermtid må nettbrettet eller telefonen være logget inn med Apple ID-en til den som skal bruke enheten. Dette kan ikke være samme Apple ID til den som setter opp nettbrettet for brukeren.

Startveiviser

Når du velger «Slå på Skjermtid» vil du bli brakt gjennom en veiviser som hjelper deg med å finne innstillingene du er på jakt etter.

Det første bildet vil gi deg en oversikt over hva de ulike områdene for innstillinger vil gjøre:

 • Ukesrapporter: Få en ukentlig rapport om hvor mye tid du bruker foran skjermen.
 • Skjermfri tid og appgrenser: Sett opp en timeplan for tid for skjermfri. Dette er et tidsrom hvor man ikke kan bruke enheten til annet enn telefonering, Facetime og meldinger. Her kan du også sette opp daglige kvoter for bruk av apper.
 • Innhold og personvern: Sett begrensinger i forhold til innhold som kan være upassende for visse aldersgrupper og for kjøp og nedlastinger.
 • Kode for skjermtid.

Trykk på Fortsett. Du vil bli spurt om dette er din iPad eller om det er barnets. Hvis du setter opp enheten for en voksen klient/elev/bruker velger du det siste.

Skjermfri tid
Her setter du opp en plan for Skjermfri tid. Dette er en tid på døgnet der bare visse funksjoner i telefonen kan benyttes. Standardvalget er at anrop og meldinger er mulig, og at bruk av apper ikke er mulig å bruke.

Skjermdump av Skjermfri tid
Trykk på klokkeslettene for å endre tidsrommet for skjermfri tid. Når du er ferdig trykker du «Angi skjermfri tid».

Appgrenser
Her velger du hvilke kategorier av apper du vil administrere tidskvoter for, i tidsrommet som ikke er skjermfri. Hvis du eksempelvis vil sette en tidskvote for bruk av alle sosiale nettverk, velger du dette og du velger så tillatt tid for bruken av denne type apper i løpet av dagen.

Skjermdump av Appgrenser
Velg appkategori og angi tillatt tid under Appgrenser.

Innhold og personvern
Her får du informasjon om at du kan begrense innhold og innstillinger for personvern i innstillingene for Skjermtid.

Kode for skjermtid
Her oppgir du en kode som må oppgis for å få mer tid, eller for å endre innstillingene for skjermtid. Etter at du har gjort dette blir du bedt om å oppgi Apple ID og passordet som skal brukes til å nullstille skjermtid-koden. Dette skal brukes hvis du glemmer koden. Apple ID-en kan ikke være den samme som brukeren har på sitt nettbrett eller smarttelefon.

Skjermtid-meny

Etter at du har gjennomgått startveiviseren vil du komme til menyen for skjermtid. Her legger du inn og endrer innstillinger for begrensninger i bruk av enheten. Hvis du vil gjøre endringer i innstillinger som er lagt inn, må du bruke koden som du la inn i startveiviseren.

Skjermdump av Skjermtid-meny

Over menyvalgene vil du seg en framstilling av aktiviteten på alle enheter som er knyttet til Apple ID-en. Trykk på “Se all aktivitet” for å se hvilke apper som har blitt brukt, og hvor lenge de har blitt brukt.

Alle valgene for skjermtid gjelder aller enheter som er logget inn med Apple ID-en som brukes på enheten du gjør innstillingene på. Hvis barnet har flere enheter, trenger du altså ikke sette opp dette på de andre telefonene eller nettbrettene.

Skjermfri tid

Her endrer du tidsrommet for skjermfri tid som du satte i startveiviseren. Du finner disse valgene når du trykker “Skjermfri tid”:

 • Skjermfri tid av/på
 • Hver dag/Tilpass dager: Hvis du ønsker at skjermfri tid skal være en annen for enkelte dager velger du Tilpass dager, og endre tidsrommet for de dagene du ønsker.
 • Fra/Til: Endre tidsrommet for skjermfri tid.
 • Blokker når skjermfri tid starter: Enheten kan ikke brukes i den skjermfrie tiden, når dette valget er aktivert. 

Appgrenser

Sett daglige tidskvoter for appkategorier du vil administrere. Tidskvotene nullstilles ved midnatt.

Etter at du har valgt “Legg til en grense” vil du se en liste med appkategorier. Velg en av dem og trykk på alle for å se hvilke apper det gjelder. Du kan velge alle er bare noen av appene i denne kategorien. 

Trykk på “Neste” for å velge tid. Velg dager for tidsgrensen, ved å trykke “Tilpass dager”. 

Velg om du vil blokkere appen(e) når tidsgrensen er nådd.

Begrensninger for kommunikasjon

Dette gjelder grenser for telefon, FaceTime og meldinger. Det vil alltid være tillatt å ringe nødnummer.

Her kan du velge hvem det skal være lov å ringe til under aktiv skjermtid og under skjermfri tid. Du har disse valgene:

 • Alle: Du kan ringe hvem du vil.
 • Kun kontakter: Du kan kun ringe kontakter som finnes i brukerens kontaktdatabase. Dette gjelder både gruppesamtaler og en- til en-samtaler.
 • Kontakter og grupper med minst en kontakt: Gruppesamtaler er tillatt hvis en av deltagerne finnes i iCloud kontakter.

Slå av “Tillat redigering av kontakt”, hvis du ikke ønsker at dette skal kunne skje.  

Alltid tillatt

Velg apper som skal være tillatt å bruke under skjermfri tid. Standardvalget her er telefon, meldinger, FaceTime og kart. De tre siste kan fjernes, og du kan legge til de appene du ønsker fra listen over apper som er installert på enheten.

Innhold og personvern

Skjermdump av menyen Innhold og personvern
Her ser du alle valgene du finner under dette menypunktet.

Under dette menypunktet finner du en lang rekke innstillinger hvor du kan endre tilgangen til ulike typer informasjon og begrense muligheten til å gjøre endringer i systeminnstillinger og sikkerhetsfunksjoner. Her er noen av de mulighetene du finner under dette menyvalget:

 • Kjøp i iTunes og App Store: Begrens muligheten for kjøp/nedlasting av apper og til å slette apper som finnes på iPad-en. 
 • Tilatte apper: Fjern tilgang til standardapper som for eksempel Mail, Kamera, Siri, iTunes store og App Store.
 • Innholdsrestriksjoner: Velg om brukeren skal ha tilgang til innhold med aldersgrenser. Her kan du også velge hvilke nettsteder brukeren skal få lov å se. Du kan også begrense tilgangen til nettspill og skjermopptak.
 • Under overskriften “Personvern” finner du mange sikkerhetsfunksjoner som kan være en utfordring for noen brukere og barn dersom de ikke er aktivert. Her har du mulighet for å aktivere disse.
 • Tillat endringer: Her kan du begrense brukerens mulighet til å gjøre endringer i viktige innstillinger på nettbrettet. Eksempler på dette er: Endre koder, Legg til og fjern kontoer i “Passord og kontoer”. 

Begrenset tilgang

For barn og andre kan det noen gang være vanskelig å konsentrere seg om en aktivitet over lengre tid. Når man bruker en iPad eller en iPhone kan det være ekstra vanskelig fordi det finnes så mange muligheter i selve nettbrettet til å få oppmerksomheten trukket vekk fra det man egentlig skulle konsentrere seg om.

Derfor finnes det en innstilling i alle enheter med iOs eller iPadOS hvor man kan låse enheten til kun å holde seg til en app, og i tillegg begrense hva man kan gjøre innenfor denne appen. Her ser du et eksempel hvordan en iPad kan låses til kun å holde seg til appen Bøker:

Komme i gang

For å kunne bruke Begrenset tilgang må man aller først aktivere denne muligheten i Innstillinger. Du finner dette menyvalget under “Innstillinger – Tilgjengelighet – Generelt – Begrenset tilgang”.

Skjermdump av menyen Begrenset tilgang
Innstillingene som vises når du har slått på Begrenset tilgang.

Innstillingsmuligheter

 • Kodeinnstillinger: Her kan du velge koden du skal bruke når du vil slå av eller endre innstillingene i Begrenset tilgang.
 • Tidsgrenser: I oppsettet kan du sette en tidsgrense for bruken av iPad eller iPhone. Når tidsgrensen nærmere seg kan du velge å spille av en varsellyd, og få en melding lest opp.
 • Tilgjengelighetssnarvei: Bruk trippelklikk på Hjem-knapp eller Topp-knapp for å starte en “Begrenset tilgang”-økt eller endre innstillingene for økten.
 • Autolås skjerm: Velg hvor lang tid det skal gå før skjermen låses ved inaktivitet under en “Begrenset tilgang”-økt. Du kan også velge at skjermen ikke skal låses.

Valg under en “Begrenset tilgang”-økt

Etter at du har startet begrenset tilgang med trippelklikk, vil du ha muligheten for å endre valgene for denne økten ved å trippelklikke igjen. Bruk koden du valgte for å komme til valgmulighetene:

 • Avslutt: Avslutter gjeldende økt.
 • Fortsett: Fortsett økten med de nye innstillingene.
 • Valg: Velg hvilke knapper og andre betjeningsmuligheter som skal være tilgjengelig i økten.

Bruke fingertuppen til å velge områder på skjermen som ikke vil skal aktiveres når brukeren trykker her.

De valgene du gjør her, vil kun gjelde “Begrenset tilgang”-økten for den appen du bruker. Dette betyr at dersom du skal begrense tilgangen i en annen app, lager du et eget oppsett her.