To gutter som ligger på ryggen på en plen med et nettbrett mellom seg (Foto: Tobii Dynavox)

Sikre god overgang for barn med kommunikasjonshjelpemidler

Morten Flatebø Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring

Det nærmer seg sommerferie og etter hvert nytt skoleår. Mange barn som benytter hjelpemidler skal flytte til nye arenaer, fra barnehage til skole eller fra en skole til en annen. Sørg for at disse barna får med seg alle hjelpemidlene sine til det nye stedet.

Hjelpemidler er utlånt personlig gjennom folketrygden, til hvert enkelt barn. Som ansatte er dere ansvarlige for at barna får med seg hjelpemidlene videre, eller at hjelpemidlene blir returnert til NAV Hjelpemiddelsentral hvis de ikke lenger er i bruk.

Kommunikasjonshjelpemidler

Kommunikasjonshjelpemiddel kan være programvare med symbolbibliotek, permer med symboler, talemaskiner i form av nettbrett eller større maskiner med øyestyring. Pakk hjelpemidlene forsvarlig ved flytting, og merk de godt med barnets navn. Pass på til de er levert hjem eller til riktig person på det nye stedet.

Overfør ansvar for opplæring og oppfølging

Det er viktig for utviklingen av kommunikasjon hos barnet at nødvendig kompetanse blir overført, slik at barnet fortsatt får bruke språket sitt for å fungere i hverdagen. Gi opplæring til nytt personell som skal overta og sørg for at det blir oppnevnt en ny person med ansvar for oppfølgingen. 

Kurs

NAV Hjelpemiddelsentral holder kurs i programmene for de ulike hjelpemidlene. Se kursoversikten på nav.no. Se også på hjemmesidene til de ulike hjelpemiddelfirmaene for mer informasjon om kurs.

Kontakt oss

Ta kontakt med din hjelpemiddelsentral hvis dere er usikre på hjelpemidlene eller har spørsmål.


Relatert artikkel

Gutt som sitter i rullestol og bruker talemaskin (Foto: Tobii Dynavox)Les også en tidligere artikkel om kartlegging ved overganger:
Kartlegging av kommunikative forutsetninger og behov i personens miljø – spesielt ved overganger