Fem smilende studenter som går i korridoren (Foto: colourbox.com)

Sett NAV på timeplanen

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Kognisjon

Vårt velferdssystem er i stor grad basert på vurderinger av sykdom og skade. Støtteordninger og økonomiske ytelser skal tildeles dem som virkelig trenger det. Psykologer og leger spiller en avgjørende rolle, gjennom sine erklæringer til NAV.

Av Maria Leer-Salvesen, spesialist i klinisk nevropsykologi ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo

Et stort paradoks er det da at verken leger eller psykologer lærer stort om NAV og velferdsstaten i sin grunnutdanning. Mangelen utgjør en fare for svikt. Erklæringer som skrives uten kjennskap til relevant lovverk eller tilgjengelige tiltak og virkemidler er mindre nyttige.

Kronikken som følger argumenterer for å innføre NAV og arbeid som obligatorisk pensum i grunnutdanningen til kommende psykologer. Artikkelforfatter Maria Leer-Salvesen ser et stort potensial i å øke systemkunnskapen hos psykologer.

Les kronikken på sidene til “Tidsskrift for Norsk Psykologforening”.