Utsnitt fra den animerte filmen som viser en døvblind som blir ledsaget ut av en buss

Samhandling med personer med døvblindhet

Morten Flatebø Hørsel, Kurs, Syn

Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet.

Målsetning

Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også den vil bidra til at flere personer med døvblindhet blir oppdaget og fulgt opp.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter, treningskontakter og andre personer i omgivelsene rundt den som hører og ser dårlig.

For å få fullt utbytte av veilederen anbefales det å bruke pc/nettbrett i åpent nett da det kan være vanskelig å vise filmene i lokale nett. Husk å ha på lyd.

Nyttige lenker

Kurset er utviklet av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging ved Vegard Forøy, Anke Imsen, Peter Hjort, Lene Madsen Hageløkken, Annette Wilhelmsen Hansen, Gunnhild Haug, Siri Marie Tysnes, Lise Weggersen, Hilde Melvold Osen, Berit Søgård og Marit Eriksen.