Rom for rom i egen bolig

Morten Flatebø Bolig og bygninger

Her finner du anbefalinger fra NAV for tilgjengelighet til hvert av rommene i en bolig.

Inngangspartiet

Alle boliger med livsløpsstandard, inkludert alle omsorgsboliger, har krav til trinnfri atkomst til bygningen/boligen. Vannrett areal foran døren er nødvendig for å få plass til rullestol. Stigningen frem til hovedinngangsdøren skal ikke være brattere enn 1:20.

Vannrett areal/repos foran innadslående dør bør være en sirkel med diameter på minst 150 cm meter fra døras hengselside og utenfor dørens slagradius. I tillegg bør fri sideplass på ikke-hengslet side være minst 30 cm.

Åpner døren utover bør bredden økes med minst 50 cm langs bygningsfasaden. Foran en dør som slår utover skal det være snuareal for rullestol i tillegg til den plassen dørbladet tar ved åpning av døren.

Det bør være minst mulig høydeforskjell mellom terreng utenfor ytterdøren og gulvet innenfor. Helst bør det være helt trinnfri atkomst. Hvis det likevel skal benyttes terskel, skal denne være avfaset og maksimalt 2,5 cm høy.

Inngangsdører må ha en fri åpningsbredde på minst 90 cm (10M-dør). Brukes dobbeltdør må minst det ene dørbladet ha denne åpningsbredden.

Dører skal være lette å åpne. NAV anbefaler at manuelt betjente dører, også de med pumpe, bør kunne betjenes med en kraft på høyst 20N (2 kg), selv om kravet i TEK 10 nå er 30N (3 kg).

Tyngre dører, som for eksempel hovedinngangsdør til bygningen, bør ha automatisk åpning dersom døren brukers av personer som trenger det. Se anbefaling i veileder til teknisk forskrift § 10-21, Inngang til bygning, angående automatisk åpning og skyvedør.

Trykknapp eller liknende for å betjene automatiske dører må plasseres utenfor dørens åpningsareal, i en høyde på mellom 0,9-1,2 m over gulv eller terreng og minimum 0,5 m fra innvendig hjørne.

Det bør være god belysning og kontrastmerking av både hovedinngangsdør og entrédør.

Entré

I boliger som planlegges for personer med store rullestoler og omfattende behov for assistanse bør det tas hensyn til

  • behov for plass til av- og påkledning både for beboer og hjelper
  • nødvendig plass for rullestol eller rullator, og plass til overflytting fra en rullestol til en annen

Parkeringsareal for hjelpemidler kan eventuelt være i nærliggende rom som bod/vaskerom. For parkering av uterullestoler kan privat utebod/garasje direkte tilknyttet overdekket inngang benyttes. Dersom det er en vanlig gang utenfor leiligheten bør denne ha plass til å parkere rullestol, med stikkontakt for lading av batteri.

Bad/toalett

Bad/toalett må ha tilstrekkelig areal og antall strømuttak, brede nok dører og være terskelfritt. Det er behov for spikerfeste/skrufeste i vegg for montering av hjelpemidler. Det skal være plass for hjelper i tilknytning til både toalett, servant og dusj.

I noen boliger bør det planlegges for takmontert personløfter dersom badet/toalettet skal benyttes av personer om har behov for det. Takmontert personløfter benyttes som oftest mellom bad/toalett og soverom.

Toalettet bør ha 90 cm sideplass for rullestol, med 60 cm hjelpeareal på andre siden av toalettet, med snusirkel i front. Plassering og valg av type toalett har betydning for valg av hjelpemidler, for eksempel toalettstol. Veggmontert og gulvmontert toalett har forskjellige kvaliteter og funksjonalitet. I boliger for personer som bruker store forflytningshjelpemidler må arealet i bad/toalett være større.

Servanten skal ha 20 cm sideplass på den ene siden og 60 cm hjelpeareal på den andre siden. Forkanten på servanten bør være minst 50 cm fra veggen bak slik at det er plass for stol/føtter under servanten. Skap under servanten må unngås. Ved montering av servant kreves det ekstra forsterkning i veggen, fordi beboeren må kunne støtte seg til servanten. Forsterkning i vegg gjelder også ved montering av hev- og senkbar servant. Når det er aktuelt med hev- og senkbar servant, bør uttak til vann og avløp ikke plasseres over 30 cm fra gulvet. Dusjområdet har behov for plass til dusjstol eller sete og plass til hjelper.

Vegger ved toalett og dusj bør ha spikerslag for feste av blant annet støttehåndtak og dusjsete. Her anbefales vannfast kryssfiner (25 mm) på reisverk av tre, i stedet for gipsplate. Støttehåndtak med sugekopper anbefales ikke.

For montering av takmontert personløfter mellom bad og soverom bør toalettet plasseres motstående til døren fra soverommet.

Tilstrekkelig antall strømpunkter for å betjene blant annet ladeplass for takmontert personløfter, regulerbart stellebord, hev- og senkbar servant, hev- og senkbart badekar, spesialtoalett eller mulighet for varmtvann til toalett.

Det bør være plass til vaskemaskin og tørketrommel ved siden av hverandre, ikke søylemontasje. Hvis vaskemaskin og tørketrommel har frontåpning bør de få en høyere plassering enn på gulvet. Ved plassering av utstyr bør en i tillegg vurdere mulighet for ekstra skap og hyller.

Kjøkken

Kjøkken bør gjøres egnet for både stående og sittende. Ved å montere elementer som kan heves og senkes, unngår man å måtte endre konstruksjon av vegger eller installasjoner til elektrisitet og vann.

Fri gulvplass betyr minimum snusirkel på diameter 150 cm.

Kjøkkenet må ha gode tilpasningsmuligheter. Det betyr blant annet arbeidsbenk med bredde 80 cm som gjør det mulig å komme innunder dersom skuffer eller underskap fjernes.

Individuell tilrettelegging i form av elektrisk høyderegulering av benk og overskap krever tilstrekkelig antall og riktig plasserte strømpunkter og forsterkning i vegg. Forsterkningen kan for eksempel være kryssfinerplater (25 mm) på reisverk av tre.

Stue

Det skal være god manøvreringsplass i stuen for rullestolbruker. Det skal være plass til sofagruppe, reol, fjernsyn og spiseplass til fire personer enten i stue eller kjøkken.

Pipe/ildsted skal plasseres slik at framkommeligheten ikke hindres.

Planløsning mellom stue og terrasse må være slik at det er lett å manøvrere en rullestol. Dørterskelen må være så lav som mulig med skrålist på begge sider, slik at den kan forseres med rullestol. Det ideelle er at overgangen er terskelfri.

Verandadør skal være slagdør med vanlig ytterdørskvalitet. Det muliggjør installering av automatisk døråpner.

Soverom

Det bør være tilstrekkelig areal for to personer. Det er behov for flere strømuttak i rekkehøyde (mellom 90-120 cm over gulvet). Det bør være plass til mobil personløfter.

I boliger for personer som bruker store forflytningshjelpemidler må arealet i soverommet være større enn den plassen som kreves til rullestol.

Skap og vindu skal være tilgjengelig for rullestolsbruker. Det kan derfor være behov for noe større plass for dem som bruker store rullestoler. Garderobeskap bør ha skyvedører.

Ved bruk av flere hjelpemidler som bruker strøm, er det behov for tilstrekkelig antall strømuttak i rekkehøyde. Det samme gjelder lysbrytere.

Planlegges boligen for bruk av takmontert personløfter mellom soverom og bad må det være full og lik takhøyde i rommene. Dørene bør gå så nær taket som mulig. To-fløyet skyvedør anbefales. Dette gir penere løsninger og en unngår store inngrep i vegg i ettertid.

Dersom det er behov for verandadør med automatisk døråpner må en unngå hev- og senkedører. Døra bør kun bevege seg horisontalt og ha ordinær ytterdørskvalitet.

For personer som må tilbringe mye tid i sengen, kan det være aktuelt med to-fløyet skyvedør mellom soverom og stue for å kunne trille sengen mellom de to rommene.

Omgivelseskontroll og elektriske installasjoner

Omgivelseskontroll er en fellesbetegnelse for automatikk som styrer blant annet åpning og lukking av dører og vinduer, styring av porttelefonanlegg, styring av elektrisk lys og sol-/lysskjerming.

I løsninger hvor i prinsippet alt kan styres elektronisk er all installasjon frem til stikkontakt byggherrens ansvar fordi elektronikken som regel styrer mer enn hjelpemidler som faller inn under folketrygdens ansvarsområde.

Med tanke på framtidig montering av omgivelseskontroll bør

  • strømpunkter installeres over dører og vinduer for nærhet til utstyret, og strømpunkter må ikke plasseres ved gulvet fordi det er vanskelig å betjene
  • spikerslag monteres over alle dører hvor det kan være aktuelt å montere automatiske døråpnere, blant annet over hovedinngangsdør, entrédør og balkongdør

Heisdører i omsorgsboliger og der det skal bo sterkt bevegelseshemmede personer trenger automatisk døråpning. Det anbefales også for boliger som er bygget for bevegelseshemmede og eldre. Utbygger har ansvar for dørautomatikk helt frem til leilighetsdør.