Eldre dame som triller en eldre mann i rullestol (Foto: colourbox.com)

Reduser risiko for trykksår ved å sjekke huden regelmessig

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Trykksår

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) anbefaler en fullstendig vurdering av huden som et tiltak for å forebygge trykksår.

Av fysioterapeut Owen O´Connor ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Huden bør undersøkes jevnlig hos personer med identifisert risiko for trykksår med spesielt fokus på utsatte områder. Utsatte områder er som regel der det er benfremspring, eller områder på kroppen som er i kontakt med hjelpemidler eller andre gjenstander (for eksempel medisinsk utstyr).

Kroppsområder utsatt for trykksår (Illustrasjon: Peter Lamb)
Kroppsområder utsatt for trykksår ved ulike stillinger (Illustrasjon: Peter Lamb, nursingtimes.net)

“BEST SHOT” – en huskeregel for utsatte områder:

 • Buttocks (sitteknuter) 
 • Elbows/ears (albuer og ører) 
 • Sacrum (korsbenet) 
 • Trochanters (hoftene) 
 • Spine/shoulders (ryggrad og skuldre) 
 • Heels (hælene) 
 • Occipital area (bakhodet) 
 • Toes (tærne)

Hyppigheten av hudinspeksjon bør tilpasses individuell risiko. En logg kan være et nyttig verktøy. Eksempler på situasjoner hvor det er spesielt viktig å sjekke huden:

 • nytt (eller etter tilpasning av et) hjelpemiddel
 • endringer i funksjon (eller helse)
 • endring av nærmeste omsorgsperson
 • bytte av avdeling
 • andre endringer som følge av f.eks. ferie, bruk av nytt transportmiddel m.m.  

Inspeksjon av huden innebærer en visuell sjekk av hele kroppen med spesielt fokus på utsatte områder. Se etter endringer i huden som tørrhet, konsistens og farge. 

Dersom en oppdager røde merker må det avklares om den røde huden blir blekere ved trykk eller ikke. Dette gjøres ved å bruke fingertrykkmetoden:

 • trykk med en finger mot den røde huden i fem sekunder
 • vurdér blekhetsgraden etter at fingeren er tatt vekk

Dersom huden ikke blir blekere, kan det være et tegn på utvikling av trykksår.

Fingertrykk-metoden for sjekk av hud
Fingertrykk-metoden for sjekk av hud

Logg for inspeksjon av hud i forbindelse med nytt hjelpemiddel.