Samhandling

Hjelpemiddelbehov kan oppstå hos personer med ulike funksjonsproblemer, i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Ulike fagpersoner med ulik kompetanse må derfor ofte bidra sammen.

Hjelpemiddelformidling krever tverrfaglig kunnskap innen medisinske, tekniske og pedagogiske fag.

Det kan være behov for kompetanse fra ulike etater i kommunen og fra ulike statlige virksomheter. Hjelpemiddellevarandører er også viktige samarbeidspartnere.

God samhandling er viktig for en effektiv formidling og for en god brukeropplevelse. Det krever at ulike instanser kjenner til hverandres kompetanse og kan finne hverandre der det er behov for det. Se filmen om hvordan NAV Hjelpemiddelsentral samarbeider.

For å forbedre kvaliteten i samhandlingen, kan det være aktuelt å bruke nettbasert lyd-/bildekommunikasjon (Skype, videokonferanse og tilsvarende løsninger). For at denne modellen skal fungere må arbeidsformen være en integrert del av det daglig arbeidet.

Oppfølging og veiledning gjennom avstandsoverbyggende løsninger kan redusere reiseutgifter, og minske belastninger for brukere som ofte har lang reisevei.

Samhandling mellom flere aktører
Samhandling mellom flere aktører