Hjelpemidler og andre tekniske løsninger

Løsninger som kan være til hjelp for å bedre arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet, utvikles stadig.

Kunnskap om ulike funksjonsproblemer og hvilke konsekvenser det gir, er et viktig grunnlag for å vurdere løsninger.  Erfaring med hvordan løsningene fungerer i praksis, gir viktig kunnskap som bør deles. Se eksempler.

Ikke alle løsninger dekkes gjennom folketrygden. Produkter i vanlig handel kan fungere som hensiktsmessige løsninger for noen, og noen ganger kan ordinære produkter fungere som hjelpemidler gjennom spesialtilpasning eller tilrettelegging.

Digitale løsninger skal kanskje fungere sammen med annen teknologi. Da blir det viktig med teknisk kompetanse om hva som fungerer sammen, for eksempel i en skolesituasjon eller på arbeidsplassen.