Hjelpemidler – ett av flere tiltak

Hjelpemidler og tilrettelegging skal bidra til å løse praktiske problemer og må ofte sees i sammenheng med andre aktuelle tiltak.

Slike tiltak kan for eksempel være trening, opplæring, behandling, rehabilitering, hverdagsrehabilitering, personhjelp, forebygging eller tiltak for trygghet og sikkerhet.

Spørsmål som kan være til hjelp:

  • Har de praktiske problemene sammenheng med helseproblemer som ikke er utredet?
  • Kan problemene overkommes ved hjelp av behandling eller trening?
  • Må brukeren endre vaner, rutiner eller utføre aktiviteter på nye måter?
  • Er det behov for tilrettelegging i omgivelsene?
  • Er det behov for personhjelp?
  • Er det andre velferdsteknologiske løsninger i kommunen som har betydning for valg av hjelpemiddel?
  • Skal hjelpemidler benyttes i hjemmet, i fritid, i barnehage eller skole, på arbeidsplassen og/eller i forbindelse med transport?
  • Forutsetter hjelpemidlene en spesiell form for opplæring og oppfølging?
Hjelpemidler - ett av flere tiltak
Hjelpemidler – ett av flere tiltak