Funksjonshemming

Hjelpemiddelformidlingen i Norge er basert på en forståelse av at funksjonshemming handler om relasjonen mellom menneske og miljø.

Bruk av tekniske hjelpemidler inngår i daglige aktiviteter i vårt hverdagsliv og arbeidsliv, og kan derfor ikke sees isolert fra den sammenhengen de skal inngå i.

Funksjonshemming og løsningen på praktiske problemer, er situasjonsbestemte.

I hjelpemiddelformidlingen, forstås funksjonshemming som et ”gap” mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjon. Gap-modellen (Ivar Lie: Rehabilitering og habilitering. Gyldendal. 1996) illustrerer dette.

Hjelpemidler og tilrettelegging kan bidra til å redusere funksjonshemming.

Universell utforming kan bidra til å redusere behovet for individuell tilrettelegging.

Gap-modellen av Ivar Lie
Gap-modellen av Ivar Lie