Tiltak

Generelt

Når vi jobber med posisjonering i sittende, stående og liggende stilling (fortrinnsvis på rygg) følger vi samme prinsipper. Først kartlegges personens ressurser og utfordringer, så prøves forskjellige posisjoneringstiltak. Vi ønsker å oppnå

 • økt symmetri
 • stabilitet
 • god understøttelsesflate
 • komfort
 • og at personen opprettholder/oppnår bedring av viktige kroppsfunksjoner

Det må tas hensyn til om skjevstillingene er fleksible eller fikserte. Er skjevstillinger fiksert, vil det ikke være mulig å posisjonere i full symmetri, fordi dette vil føre til at ledd plasseres i ytterstillinger.  Dette kan fører til smerte og ubehag.

Sittende posisjonering

Når det gjelder posisjonering i sittende, er det ofte godt innarbeidede rutiner. Det finnes mange gode produkter og løsninger som er til stor hjelp slik at personen får god postural kontroll, symmetri og god funksjon.

Generelle råd for sittende posisjonering

 • Bekken: Sørg for god bekkenstabilitet. Kroppsvekten skal ned i setet, gjennom sitteknokene. Dersom personen sitter på korsbenet, blir sittestillingen ustødig. Bekkenhelningen skal være slik at det er en lett svai i korsryggen. Det fremmer stabiliteten i overkroppen. Personen skal sitte godt inn i stolen, med korsryggen inntil stolens ryggstøtte.
 • Setet: Setets helningsvinkel og vinkelen mellom setet og ryggen vurderes spesielt opp mot  motorikk og tyngdekraftens påvirkning. Fra aktiv til passiv stilling, går fra forover- til bakovertippet sete. Et forovertippet sete gjør det lettere å føre armene framover.
 • Lår: Personen skal sitte med lårene rette og med litt avstand mellom beina. Sørg for understøttelse av låret nesten frem til knehasene. En lengde lik håndsbredde mellom setet og knehasene anbefales. I en aktiv sittestilling skal leggene kunne trekkes litt inn under setet.
 • Føtter: Om mulig skal det være vekt på føttene. Vekten øker med forovertipping av setet. Mangler personen mulighet til å stabilisere kroppen selv, må det gis kroppsnær støtte.
 • Overkropp: Stabilisering av overkroppen: Dersom overkroppen faller over til en side og personen ikke selv kan finne tilbake til en god utgangsstilling (midtstilling), trengs det mer støtte.
 • Hodet: Det er bedre for barnets ryggsøyle at hodet faller forover enn bakover, blant annet på grunn av fare for uheldig knekk i nakken.
 • Armer: Bruk av bordplate til underarmstøtte og stabilisering er som regel gunstig. Bordplaten bør ha utsparing for kroppen slik at underarmene får god understøttelse og armene ikke kiler seg fast mellom bordplaten og kroppen.
Husk å tilrettelegge for endring av (sitte)stilling. Variasjon er viktig!

Generelle tips

 • Benytt foto for å visualisere posisjoneringen
 • Lær opp alle som er rundt bruker, slik at alle jobber for samme mål
 • Sett opp døgnplan for posisjonering, tenk også uke
 • Tenk langsiktig, skjevstillinger oppstår over tid og må jobbes med over tid

Anbefalt litteratur

 • Night-time positioning for children with postural needs: what is the evidence to inform best practice?
  Wynn N, Wickham J (2009)