Posisjonering

Image

Personer med liten eller ingen egenbevegelse står i fare for å utvikle skjevstillinger i skjelettet og forandringer i muskulaturen. Slike feilstillinger gjør det vanskelig å finne hensiktsmessige og funksjonelle stillinger i liggende og sittende. Ved å posisjonere ønsker vi å oppnå bedre hvile og gi mulighet for aktivitet.

Nordic Seating Symposium utsettes på ubestemt tid (05.10.2021)

Som følge av koronasituasjonen er det faglige symposiet som var planlagt gjennomført i mai 2022 utsatt på ubestemt tid.