Glad jente i rullestol med sitt kommunikasjonshjelpemiddel (Foto: Tobii Dynavox)

Posisjonering for betjening av datatekniske hjelpemidler

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Kommunikasjon, Oppvekst, lek og læring, Posisjonering

Når barn med omfattende motoriske vansker behersker bruken av datatekniske hjelpemidler, vil deres autonomi og kommunikasjonsmuligheter styrkes. For å komme frem til den beste måten å betjene hjelpemidlet på, kreves det et metodisk arbeid med flere aktører involvert.

Ergoterapeut Anne Kathrine Halvorsen ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus presenterer i denne forelesningsserien kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet.

Målgruppe og mål

Målgruppen er fagpersoner, foreldre og nærpersoner til barn med omfattende motoriske vansker. Målet er å øke kunnskap om hvordan barn med omfattende motoriske vansker skal kunne betjene datatekniske hjelpemidler.

Om forelesningene

Forelesningsserien gir ingen fullstendig beskrivelse av arbeidsområdet og erstatter på ingen måte den fagkunnskap og direkte kjennskap barnets nærpersoner har. Vi håper at materialet kan være til hjelp i å analysere ulike situasjoner og finne tiltak og arbeidsmetoder for at barnet skal lykkes.

Det er et spesielt fokus på utgangsstillingen. Å gi barnet en stabil utgangsstilling er en grunnforutsetning for motorisk kontroll, fordi motorisk kontroll er nødvendig for presis betjening. Det gjelder alle mennesker. Vi som kan det, stabiliserer selv kroppen vår når vi skal gjøre noe som krever presisjon.

Om foreleser

Ergoterapeut Anne Kathrine Halvorsen har i mange år arbeidet i et tverrfaglig team sammen med spesialpedagog og ingeniør. Hun bidro spesielt på områdene posisjonering og ergonomi. Når det gjelder analyse av utgangsstillingen, har Anne Kathrine hatt nytte av en biomekanisk tilnærming. Bevissthet om skjelettet er viktig.