Podkast om nedsatt hørsel i arbeidslivet

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Hørsel

I Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) nye podkast-serie “Hør på meg” snakker hørselshemmede ut om sine opplevelser i arbeidslivet på godt og vondt.

Målet med serien er å formidle på en lettfattelig og engasjerende måte hvilke barrierer hørselshemmede møter i samfunnet, samt bryte stereotypier om hørsel og hørselstap. Videre er målet å motivere, bevisstgjøre og gi personer med nedsatt hørsel en kanal og verktøy for hvordan snakke om disse vanskelige temaene, kreve sine rettigheter i arbeidslivet og ellers i samfunnet.

Hovedmålgruppen er hørselshemmede i studier og arbeidsliv, hovedsakelig i aldersgruppen 20-55 år. Sekundærmålgruppe er allmennheten i arbeidsfør alder. 

I første episode, “Åpenhet er gull!”, møter du

  • barnevernsarbeider Kristi Vidvei som forteller om sitt møte med fordommer hos en arbeidsgiver
  • Martine Guntveit fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

HLF planlegger totalt seks episoder. Neste episode kommer før jul, deretter vil det etter planen komme en episode hver måned fram til april. 

Les mer om podkastserien “Hør på meg” på hlf.no.