Hefte om planarbeid for oppfølging av ask - ingressbilde (Cartoon Images © Piers Baker)

Plan for oppfølging av ASK

Morten Flatebø Kommunikasjon

Å støtte personer i å ta i bruk ASK og å utvikle kommunikativ kompetanse krever kunnskap om og ferdigheter i bruk av ASK. For at en person som benytter ASK skal kunne forstå og bli forstått på alle arenaer, er det avgjørende at alle arenaene som personen deltar på skal samarbeide.

For å lykkes i arbeidet med ASK vil det ofte være nødvendig at for eksempel barnehage, skole, avlastning, og hjem samarbeider om en plan for oppfølging av ASK.

En plan for oppfølging av ASK kan gi en oversikt over den enkelte arena sin kompetanse og behov for nødvendig kompetanseheving og økte ferdigheter i bruk av ASK. Oversikten kan danne et godt utgangspunkt for samarbeid og planlegging av felles kompetanseheving på de ulike arenaene hvor personen deltar.

Mer om planarbeid for oppfølging av ASK.