Ung mann som bruker et høyteknologisk hjelpemiddel når han kommuniserer med to damer (Foto: Tobii Dynavox)

Øyestyring av datamaskiner

Morten Flatebø Betjening, Bevegelse, Kommunikasjon

Med programmene Communicator 5 og Grid 3 har ressurssenteret Dart i Sverige laget materiell som fritt kan tilpasses, lastes ned og brukes av personer som skal bruke øyestyring.

Materiellet er tilgjengelig fra nettsiden til Dart.

Velg profil 

For å kunne tilpasse materiell for en person som skal bruke en øyestyrt datamaskin, må man ta hensyn til to faktorer: 

 • Hvor mye personen forstår og kan uttrykke seg 
 • Hvor godt personen kan styre datamaskinen med øynene 

Dart har laget en tabell med ni profiler som representerer ni ulike nivåer av kommunikasjon og styringsmåte. Etter å ha valgt profil, kan man laste ned materiell i programmene Communicator og Grid som er tilpasset hvert nivå. 

Materiellet kan tilpasses brukerens interesser og symbolsystem etter at man har lastet det ned. Når oppsettene er lastet ned, må de oversettes til norsk. 

Oppsettene kan også benyttes av brukere som benytter andre betjeningsmåter enn øyestyring. 

Metode  

Under overskriften «Metode» finner du informasjon om

 • utprøving av øyestyrt datamaskin 
 • forberedelser til neste steg 
 • å komme i gang 
 • kalibrering 
 • hvordan teknikken fungerer 
 • hvem øyestyring passer for 

Teknikk 

Her finner du tekniske tips om programmene Communicator og Grid som materiellet er laget med.

Om Dart 

Dart er et kommunikasjons- og dataressurssenter for personer med nedsatt funksjon. Dart tilhører Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), kommunikative rettigheter og tilgjengelighet for barn, ungdom og voksne. 

Dart tilbyr

 • utprøving og utredning 
 • informasjon, rådgiving og utdanning 
 • forskning og utvikling 

Dart har flere utviklingsprosjekt som inspirerer ASK-miljøet i Norge. Blant annet har de utviklet informasjon og materiell om informasjonsstøtte med bilder. Dette finner du på nettstedet til Dart.