Sommeraktiviteter

Sykle

Sykling er en fritidsaktivitet som kan utføres uavhengig av funksjonsnivå. Det er mulig å gjøre tilpasninger på ordinært utstyr i vanlig handel. Det kan for eksempel være snakk om å skifte pedaler, styre, sete, montere hjelpemotor eller støttehjul. Hvis dette ikke dekker behovet, kan man søke om en spesialsykkel fra NAV. Produktutvalget er stort og strekker seg fra ulike trehjulssykler og sykkelfronter hvor bruker sykler selv, til ledsagerstyrte sykler og tandemløsninger. Det finnes også ulike modeller med hjelpemotor.

Dersom man skal søke folketrygden om tandemsykkel som hjelpemiddel, er det ulike vilkår for innvilgelse avhengig av brukerens alder og sykkelens utforming. Ved behov for veiledning kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral. For tandemsykkel uten hjelpemotor til personer over 26 år, finnes det en refusjonsordning fra Helfo.

Velger man en ledsagerstyrt sykkel, som for eksempel en tandemsykkel, er det viktig å ha tenkt igjennom hvem som skal være ledsager. For fysisk aktive syklister som mangler ledsager, har Norges Cykleforbund en pilotordning hvor de formidler kontakt mellom bruker og ledsager/pilot.

Spesialsykkel kan også i noen tilfeller dekkes som forflytningshjelpemiddel som erstatning for elektrisk rullestol, se vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7.

I Hjelpemiddeldatabasen finnes produktinformasjon og en oversikt over sykler der det er inngått innkjøpsavtaler (rammeavtaler) med NAV. Dette skal være førstevalg ved søknad om sykkel. Det finnes ellers produktinformasjon og en oversikt over hjelpemidler for lek og fritidsaktiviteter.

Bade/svømme

For mange med nedsatt funksjon kan vannaktivitet være en god avveksling. Kroppen blir tilnærmet vektløs og oppdrift og vannets egenskaper gjør at det kan være enklere å bevege seg selv. Mange med funksjonsnedsettelser kan ha tilleggsplager som inkontinens. Med enkle hjelpemidler som en inkontinensbadebukse kan man oppholde seg i vannet som vanlig.

De fleste flyteredskaper til bruk i vann vil regnes som ordinært utstyr og vil derfor ikke dekkes av folketrygden. Enkelte produkter regnes likevel som spesialtilpasset og kan dekkes av NAV som hjelpemiddel. Se for eksempel

Ri

Ridetilbud kan tilpasses alle aldre. Ofte er det nok med enkle tilpasninger for at man kan benytte seg av standard utstyr som sal og tømmer. Et eksempel kan være å feste egne løkker på tømmene for bedre grep eller støttebøyle med egen gjord. Andre ganger kan det kreves ombygging av sal eller være behov for spesialutstyr. Les mer på rytter.no.

Rideterapi er en egen metode inne fysioterapi. Les mer på om rideterapi på fysio.no og om terapiridning på helsenorge.no.

Rullestol- og barmarkspigging

Pigging i rullestol eller piggekjelke kan være en god treningsform for personer som sitter i rullestol eller som har nedsatt gangfunksjon. Les mer i veilederen “Rullestolpigging” utgitt av Beitostølen helsesportsenter.

Orientering

Orientering tilrettelagt for funksjonshemmede. Eksempler kan være sykkelorientering, ski-orientering eller turorientering (tur-o for funksjonshemmede). Les mer om paraorientering på orientering.no.