Ferie og reiser

Ferie og reiser kan av og til by på utfordringer når man er avhengig av hjelpemidler i dagliglivet.

NAV Hjelpemiddelsentral har egne rutiner for utlån av hjelpemidler til besøkende fra annet fylke og for ferieopphold i utlandet. Det er i hovedsak kommunens ansvar å skaffe hjelpemidler for korttidslån, men NAV Hjelpemiddelsentral kan være behjelpelig hvis de har utstyr tilgjengelig.

NAV Hjelpemiddelsentral kan også tilby reiseversjoner av hjelpemidler som kan gjøre ferieoppholdet enklere. Det finnes enkelte reisesenger, personløftere, toalettstoler etc som kan forenkle transporten og plasseringen av hjelpemidler på tur.

Personer med nedsatt sittestabilitet kan trenge ekstra støtte om bord på for eksempel fly og offentlig transport. Det er viktig å kontakte flyselskapet i forkant av reisen for å kartlegge hva slags regler de har og hva slags utstyr man kan ta med ombord. Noen lufthavner tilbyr utleie av spesialseler. Les mer om dette på Luftfartsverkets sider. I Hjelpemiddeldatabasen finnes produktinformasjon om noen godkjente seler.

Les om ferie i utlandet (på nav.no)