Barn og unge

Image

Hjelpemidler kan støtte barns utvikling og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Barn forandrer seg. Det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte mer ujevnt enn andre barn. Oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen. 

Babylivet

Babylivet

Barnehagealder

Barnehagealder

Skolealder

Skolealder

Aktivitet og fritid

Aktivitet og fritid

18 år og myndig

18 år og myndig