Opprett ny bruker

Brukernavnet må være ett ord og kan ikke inneholde spesialtegn eller bokstavene æ, ø eller å. Alle felter merket med stjerne må fylles ut.

Dersom du er ansatt i en kommune, er det en fordel om du oppgir samme e-postadresse som du bruker i øvrig kontakt med NAV.

Vis personvern