En ung mann som tenker (Foto: colourbox.com)

Oppfølging av brukere med kronisk utmattelsessyndrom

Morten Flatebø Arbeid og utdanning, Dagligliv og fritid, Kompetansefrokost

Onsdag 18. desember 2019 var det kompetansefrokost med temaet «Oppfølging av brukere med CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom) i NAV».

Foredragsholder

Nina Andresen
  • Nina Andresen, psykolog
    NAV Arbeidsrådgivning Oslo

Nina Andresen har selv hatt ME og stått utenfor arbeidslivet i mange år. Hun har erfart «hvor skoen trykker» i møte med NAV.

De aller fleste som er under utredning eller har fått en CFS/ME-diagnose, kommer i kontakt med NAV. Da må vi også følge opp disse brukerne på en «kunnskapsbasert måte» som legger til rette for gode AAP-løp, sier Andresen.

Nina har spurt NAV-veiledere hva de opplever er de største utfordringene ved dagens praksis og i møtet med disse brukerne. På kurset presenteres løsninger. En løsning er å tenke fire faser i oppfølgingen som følger det naturlige sykdomsforløpet ved CFS/ME. Verktøy og tiltak som presenteres er basert på vår «kunnskapsbaserte praksis» for hva som gir økt funksjon og arbeidsevne ved CFS/ME.

Kurset passer for alle faggrupper og helsepersonell som kommer i kontakt med personer med CFS/ME. Kurset omhandler tiltak for de over 18, men prinsippene som ligger til grunn er like gjeldende for barn og ungdom som faller ut av skolen.

Opptak

Last ned presentasjonen “Oppfølging av CFS/ME i NAV” (pdf).

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i foredraget er foredragsholderens ansvar og representerer ikke nødvendigvis Kunnskapsbankens syn.

Om kompetansefrokost

Les mer om kommende og tidligere kompetansefrokoster.