Ikon: e-læringskurs

Oppdatering av godkjenningskurs

Håkon Jacobsen Bevegelse, Kurs

Godkjenningskurs “Senger og personløftere” er oppdatert og delt i to separate kurs. Den generelle delen om elektromedisinsk utstyr er tatt ut og har blitt et eget kurs.

For å formidle seng og personløfter og gi brukere opplæring må du gjøre følgende:

  1. Ta kurset “Elektromedisinsk utstyr
  2. Ta kurset “Seng” eller “Personløfter og seil” med tilhørende test

Hvis du er godkjent formidler av seng eller personløfter fra tidligere vil du foreløpig beholde godkjenningen din. Vi anbefaler likevel at du tar deg tid til å gå gjennom de oppdaterte kursene.