Utforming av tilgjengelige IKT-løsninger

Utvikling av tilgjengelige IKT-løsninger er viktig for å nå målet om like rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Utviklere av IKT-løsninger skal følge internasjonale tilgjengelighetskrav (WCAG) slik at løsningene kan brukes av flest mulig. Dette gjelder også for personer som benytter hjelpemidler. Tilgjengelighetskravene i seg selv gir ikke tilstrekkelig kunnskap om hva som skal til for å imøtekomme kravene. Kjennskap til brukerbehovene er en forutsetning for å forstå behovene.

Brukermedvirkning i utviklingen av løsningene er viktig. Standard Norge har utviklet en norsk standard for Universell utforming, brukermedvirkning og IKT (NS 11040:2013).

Å gjennomføre aktivitetsanalyser med bruk av ulike hjelpemidler i kombinasjon med IKT-løsninger, viser designbehov. Eksempler:

Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsansvarlig for universell utforming av IKT. På deres nettsted finner du blant annet nettkurs om universell utforming.