Universell utforming

Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike måter.

Noen ganger kan individuelle hjelpemidler avhjelpe situasjonen, mens andre ganger er det omgivelsene som bør utformes på en annen måte. Ofte kan det være en kombinasjon av begge. Dette gjelder for eksempel universell utforming av bolig og IKT-løsninger.

En oversikt over tilgjengelighetsfunksjoner for syn, hørsel, mobilitet, tale og kognisjon i mobiltelefoner og nettbrett finnes på nettsiden til Global Accessibility Reporting Initiative (GARI).

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig.

nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om universell utforming og tilgjengelighet kan du lese om:

  • Prinsipper for universell utforming
  • Norsk politikk på området
  • Lover
  • Plikter og klagemuligheter
  • Utfordringer knyttet til universell utforming