Tilrettelegging i arbeid

Det er mange muligheter for tilrettelegging i arbeidslivet. Tilretteleggingen må ta utgangspunkt i arbeidstakerens forutsetninger og behov, og de krav som stilles i jobben.

Tilrettelegging kan være

  • organisatorisk (arbeidsfordeling, arbeidstid, oppgaveløsning osv.)
  • psykososial (oppfølging av kollega/leder osv.)
  • fysisk art (tekniske hjelpemidler osv.)

Arbeidsrådgivingskontoret kan være en ressurs i tilretteleggingen.

NAV Hjelpemiddelsentral kan bistå med råd og veiledning om praktisk tilrettelegging av arbeidsplassen.

Se eksempler på tilrettelegging i arbeid ved ulike funksjonsvansker og utfordringer.