Om tilrettelegging

Målet med tilrettelegging er å minske gapet mellom personens forutsetninger og miljøet krav. Det er dette gapet som skaper funksjonshemming.

Universell utforming

Tilrettelegging kan foregå på et generelt nivå, der målet er å utforme et samfunn for alle. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vektlegger universell utforming for å fremme likestilling og mulighet for samfunnsdeltakelse. Universell utforming løser ikke alle individuelle behov, og da kan det være behov for individuell tilrettelegging.

Individuell tilrettelegging

Hjelpemidler er én form for individuell tilrettelegging. Hjelpemidler og tilrettelegging omtales gjerne i sammenheng, fordi selve det fysiske objektet ofte inngår i en helhetlig løsning. Individuell tilrettelegging angår de fysiske omgivelsene, støtte fra sosiale menneskelige omgivelser og forenkling eller endring av måter vi utfører daglige aktiviteter på.

Tilrettelegging kan være knyttet til egen bolig, i nærmiljøet, i barnehagen eller skolen, på arbeidsplassen og på fritiden.