Om oss

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og består av sytten hjelpemiddelsentraler og tre nasjonale enheter. Det overordnede målet for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er å utvikle et likeverdig og enhetlig nasjonalt tilbud om funksjonsfremmende tilrettelegging og hjelpemiddelformidling.

Hjelpemiddelsentralene

Hjelpemiddelsentralene har som oppgave å tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke, med unntak av Oslo og Akershus som er slått sammen til en hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene gir også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede, og fem av hjelpemiddelsentralene har et bilsenter med ansvar for sin region. Les mer om hjelpemiddelsentralene på nav.no.

Aktuelle lenker på nav.no

Informasjon om rettigheter og søknad finner du under menypunktet “Person – Hjelpemidler” på nav.no.

I tillegg kan du komme raskt til utvalgte sider på nav.no ved å bruke følgende korte lenker: