Veggdekorasjon med lydabsorberende effekt fra AJ Produkter

Om lydabsorbenter

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Hørsel

Lydabsorbenter er lyddempende materialer og produkter som brukes for å regulere akustikken og etterklangen i et rom.

Av audioingeniør Gudvin Helleve, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold

Det finnes en rekke lydabsorberende materialer på markedet som er laget for formålet, men også flere materialer som ikke er laget som lydabsorbenter men likevel har tilsvarende egenskaper.

Det som kjennetegner et lydabsorberende materiale er at det har en porøs overflate og ofte også er porøst inni (gjerne med mye fibre) og med mye luft. Når lyden treffer lydabsorbenten skal materialet gjøre om lydbølgene til varme.

Tykkelsen betyr noe

Det er en tydelig sammenheng mellom tykkelsen på en lydabsorbent og hvilke lyder (frekvenser) den absorberer. En tykk lydabsorbent, 50 mm eller mer,  demper langt lavere frekvenser (basslyder) enn en tynn lydabsorbent på 10 til 20 mm.

De lavfrekvente basslydene vil for eksempel gå rett gjennom en 13 mm gipsplate uten nevneverdig lyddemping. Det er da avgjørende hva som er bak gipsplaten. Hvis det bak gipsplaten er 10 cm isolasjon, Glava eller Rockwool, så vil isolasjonen absorbere lyden og vi får et godt resultat for etterklangen for de lave frekvensene. Hvis det i stedet er en betongvegg bak gipsplaten, så vil den reflektere nesten all lyden tilbake gjennom gipsplaten og tilbake i rommet.

De lysere diskantlydene vil ikke gå gjennom en gipsplate, men i stedet bli reflektert fra overflaten. Dess hardere og mer reflekterende overflate det er på platene, dess mer etterklang for de lysere tonene.

Lang etterklangstid for diskantlydene vil ofte bli bedre ved å møblere rommet og få opp lydabsorbenter på store åpne veggflater, for eksempel bilder med lydabsorbsjon som vist nedenfor.

Dette betyr i praksis at det er langt mer omfattende å bedre etterklangen ved lang etterklangstid i bassen enn for de lysere talelydene.

Tre forskjellige lydhimlingsplater
Figur 1: Tre forskjellige lydhimlingsplater.

Lydabsorbsjonskoeffisient

Noen ganger kommer vi over begrepet lydabsorbsjonsklasse. Det er en inndeling av lydabsorberende materialer avhengig av lydabsorbsjonskoeffisienten:

Tabell som viser lydabsorbsjonskoeffisient og lydabsorbsjonsklasse
Figur 2: Tabell som viser lydabsorbsjonskoeffisient og lydabsorbsjonsklasse.

Noen ganger kommer vi over løsninger som angir lydabsorbsjonen med verdier over 1,00. Vanligvis er det i forbindelse med lydabsorbenter som fanger opp lyden fra begge sider. Typiske eksempler er bafler og flåter.

NRC (Noice Reduction Coeffisient)

Dette er en annen måte å oppgi lydabsorbsjonen på. Den er ikke like informativ, da den kan oppgi en NRC på 0,50 som eksempel, men vi vet da ikke om denne lydabsorbenten er best for de lave eller de høye tonene. Vi ser den er brukt noen ganger, men ikke ofte.

Fabrikanters angivelse

Her ser vi hvordan Ecophon (Glava a.s.) angir data for sin nye Ecophon Acusto serie:

Produktdata for Ecophon Acusto-serien
Figur 3: Produktdata for Ecophon Acusto-serien.

Tabellen viser at alle de tre produktene er i lydabsorbsjonsklasse A (nederst til høyre). Øverst til venstre ser vi et diagram som viser at produktene absorberer all lyd fra 500 Hz og oppover. Legg merke til forkortelsen “tkh” som er brukt noen steder i tabellen. Det er forkortelse for total konstruksjonshøyde. Her ser vi at det er 40 mm tykkelse på lydabsorbentene, men tkh er 43. Det betyr at disse monteres tett mot tak og vegger – monteringen gjør at de kommer 3 mm ut fra veggen/taket.

Her er produktdata for Rockfon Koral som er en lydabsorbent for nedsenkede himlinger:

Produktdata for Rockfon Koral
Figur 4: Produktdata for Rockfon Koral.

Her ser vi hvordan lydabsorbsjonsegenskapene varierer avhengig av montering. På tabellen nederst se på linje 2 og 4, gul og grønn linje på diagrammet. Disse to viser samme lydabsorberende plate (Rockfon Koral 40 mm), men fordi monteringen er forskjellig blir tkh forskjellig.

Linje 2 – gul strek – her er det oppgitt tykkelse/tkh på 40/200. Det betyr at platen er 40 mm tykk og henger 200 mm ned fra taket. Linje 4 – grønn strek – her er det oppgitt tykkelse/tkh på 40/40 som betyr at platen er 40 mm tykk og montert tett mot taket. Både diagrammet og tabellen viser hvor mye bedre den samme lydabsorbenten er når den blir nedsenket 200 mm.

Vi ser her at det er spesielt mye bedre lydabsorbsjonen for de laveste frekvensene når vi har et tomrom over de lydabsorberende himlingsplatene. Dette gjelder for alle lydabsorberende himlingsplater, og den optimale avstanden er 200 mm.

På tabellen nederst ser vi også at tykkelsen betyr noe. Her er det vist lydabsorbenter fra 15 til 40 mm og litt forskjellig montering. Også her ser vi også at en tykk absorbent er bedre for de lavere frekvensene.

Lydabsorbsjonskoeffisient for flåter/bafler

Når vi tenker lydabsorbenter så vil de normalt ha en flate som oppgis i kvadratmeter og vi får en lydabsorbsjonsfaktor mellom 0 og 1. Flåter og bafler har lydabsorbsjon fra begge sider, og har derfor en større lydabsorbsjon enn lydabsorbenter som monteres rett mot tak/vegg. Dette kan noen ganger oppgis ved ekvivalent lydabsorbsjonsareal.

Her et eksempel fra Rockfon Eclipse som er en flåte og leveres i ferdige plater på mer enn en kvadratmeter.

Lydabsorbsjonskoeffisient for Rockfon Eclipse
Figur 5: Lydabsorbsjonskoeffisient for Rockfon Eclipse.

Som vi ser er ekvivalent absorbsjonsareal helt oppe i 4. Den grønne kurven viser data for en plate på nesten to kvadratmeter og som absorberer lyden fra begge sider, så en slik plate vil tilsvare cirka fire kvadratmeter med konvensjonelle lydabsorbenter, forutsatt som i dette tilfelle at den har tkh = 500 mm.

Gardiner

Gardiner kan ha en lydabsorberende virkning, men da bør de ha en viss tykkelse og helst henge med mye folder. Det finnes noen få gardinstoffer som er laget spesielt som lydabsorbenter og har lysgjennomgang. Dette kan være en god løsning hvis det er en vegg med vinduer fra gulv til tak.

Lydabsorberende gardin av typen Gammacoustic fra Creation Baumann
Figur 6: Lydabsorberende gardin av typen Gammacoustic fra Creation Baumann.

Skumplast

Mange vil tenke på skumplast som en lydabsorbent, men den slipper lyden rett igjennom uten å absorbere den, så det er ikke gunstig. Derimot finnes det revet og sammenpresset skumplast som brukes til lydisolering i bil og båt som har lydabsorberende virkning.

Revet og sammenpresset skumplast kan være gunstig å bruke bak bilder, veggtepper o.l. for å få en enda bedre lydabsorbsjon. Det bør da være bilder uten glass foran.

Lydabsorberende skumplast til bruk ved lyddemping i bil og båt
Figur 7: Lydabsorberende skumplast til bruk ved lyddemping i bil og båt.

Filtmaterialer

Alle typer filt er gode til å absorbere lyd. AJ Produkter har tatt dette et steg videre og laget filtplater i forskjellige farger av resirkulert plast. Samtidig som det er en effektiv lydabsorbent kan det også brukes som et designelement i rommet. Her er tykkelsen 9 mm og plater i størrelsen 60×60 cm som er greit for å bedre etterklangen for mellomtone og diskantområdet.

Filtplater fra AJ Produkter i resirkulerende plast for lydabsorbsjon
Figur 8: Filtplater fra AJ Produkter i resirkulerende plast for lydabsorbsjon.

Bilder

Det er mange som kan trykke dine egne bilder på duk med ramme. Noen kan også levere de ferdige med lydabsorbenter bak, eller en kan sette på en lydabsorbent på baksiden og inni rammen selv. De er veldig effektive til å dempe stående lydbølger (omtalt tidligere) og lydrefleksjoner fra store åpne veggflater.

Bilde med lydabsorberende materiale fra Romisolering As
Figur 9: Bilde med lydabsorberende materiale fra Romisolering As.

Lydabsorbenter for ettermontering

Det er ikke uvanlig at det i barnehager, skoler og arbeidsbygninger oppdages dårlige lydforhold etter at bygget er ferdig. I stedet for å gjøre store inngrep i bygget finnes det muligheter for å sette opp lydabsorbenter som er laget for ettermontering. Bildet viser det danske produktet Dæmpit som er lydabsorbenter for bruk på vegger og i tak. Det er enkelt å skru opp med medfølgende beslag. Her ser vi at det er 3 cm avstand fra platene til taket og at de er montert litt fra hverandre. Dette for at lyden som kommer inn mellom platene og taket blir dempet også, altså litt ekstra virkningsgrad. Disse kan brukes på vegg eller i taket som bildet viser.

Dæmpit lydabsorbenter fra Romisolering As montert påvegg og i taket
Figur 10. Dæmpit lydabsorbenter fra Romisolering As montert påvegg og i taket.

Flåter i taket

En måte å bedre etterklangstiden er å bruke flåter som kan henge i snorer ned fra taket. Der det er vanskelig å ha nedsenket himling kan en flåte være en løsning og er ofte enkel å montere.

Bildet viser en Ecophon Solo flåteløsning. Her kan flåtene henge i forskjellig høyde og med noe rom imellom. Siden flåter absorberer lyd fra begge sider, vil mye av lyden som slipper utenom flåten bli absorbert på vei ned igjen i rommet etter at den er reflektert fra taket. På denne måten får vi en bedre lydabsorbsjon

Flåter kan også bygges som større enheter og vil ligne på en nedsenket himling, men uten at den dekker hele taket. Det finnes firma som har spesialisert seg på å sette opp flåter og himlinger. Leverandører som Rockfon og Ecophon(Glava) har oversikt over spesialistene på dette.

Flåteløsning med Ecophon Solo fra Glava As.
Figur 11: Flåteløsning med Ecophon Solo fra Glava As.

Nedsenket himling

Nedsenket himling ser vi i veldig mange bygg. Noen steder er det helt vanlige himlingsplater med minimal lydabsorbsjon. Heldigvis ser vi at det blir mer vanlig at det brukes lydabsorbenter i himlingen.

En spesiell ting med nedsenket himling er at den gjerne har optimal lydabsorbsjon når himlingen er nedsenket 200 mm fra taket. Samtidig blir det god plass til kabelopplegg o.l. over himlingen.

I boliger vil vel de færreste ha en nedsenket himling tilsvarende det vi finner i større bygg (se bildet). Derimot finnes det noen lydabsorbenter med not og fjær for å skru himlingsplater rett opp i taket

Nedsenket himling brukes gjerne ved nybygg og ved rehabilitering av eldre bygg, da det medfører endringer for lysarmatur og brannvarslingsanlegg i rommet.

Nedsenket himling med Rockfon Koral fra Rockwool As
Figur 12: Nedsenket himling med Rockfon Koral fra Rockwool As.