Prosjekt “Virtuell bostøtte” i Danmark

Brukere som har behov for bostøtte har prøvd ut videokommunikasjon og ulike apper som supplement til ordinær bostøtte. For noen kan dette gi fordeler og andre kvaliteter i bostøtteordningen.

Om prosjektet

Erfaringer

Bruk av apper