Nettbasert trening

Bruk av nettbaserte opptreningsverktøy kan ha både fordeler og ulemper. Center for frihetsteknologi i Danmark har evaluert et utviklingsprosjekt i femten kommuner.