Veiledning, opplæring og trening

Ofte kan det være behov for veiledning, opplæring og trening i bruk av hjelpemidlene. Dette kan inngå som en del av formidlingen, som en del av et opplæringstilbud i skole/barnehage eller som en del av rehabilitering.

Noen ganger kan det være vanskelig å vite fullt ut hvor anvendelig hjelpemiddelet er, før man har lært seg å bruke det.

Formidlingsprosessen - Veiledning
Formidlingsprosessen – Veiledning